Özgün Araştırma

Hypoderma bovis ve Przhevalskiana silenus Somatik Antijenlerinin SDS-PAGE ile Tanımlanması

  • Sami ŞİMŞEK
  • Armağan Erdem ÜTÜK
  • Ergün KÖROĞLU
  • Cem Ecmel ŞAKİ

Gönderim Tarihi: 25.11.2004 Kabul Tarihi: 28.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):97-99

Bu çalışma, Hypoderma bovis ve Przhevalskiana silenus’un üçüncü dönem larvalarından elde edilen larval antijenleri sodyum dodesil-sülfat poliakrilamid jel elektroforezis (SDS-PAGE) metoduyla analiz etmek amacıyla yapılmıştır. SDS-PAGE deneyinde, %12’lik ayrıştırıcı (separating) ve %5’lik toplayıcı (stacking) jel kullanılmıştır. Bu işlemin sonucunda Hypoderma bovis’in üçüncü dönem larvalarından elde edilen antijenin, moleküler ağırlığı 6 ile 66 kDa arasında değişen 11 farklı polipeptid bandı oluşturduğu, Przhevalskiana silenus’un üçüncü dönem larvalarından elde edilen antijenin ise moleküler ağırlığı 6 ile 100 kDa arasında değişen 19 farklı polipeptid bandı oluşturduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: SDS-PAGE, Hypoderma bovis, Przhevalskiana silenus