Özgün Araştırma

Hyalomma anatolicum anatolicum (Metastigmata; Ixodidae) Mücadelesinde Caesium-137 Kaynaklı Gamma Radyasyon Uygulamalarının Önemi

  • Zafer KARAER
  • Sırrı KAR
  • Ali DÜZGÜN
  • Esin GÜVEN
  • Zafer PEKMEZCİ
  • Zişan EMRE

Gönderim Tarihi: 28.02.2006 Kabul Tarihi: 27.09.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):322-326

Bu çalışmada, Hyalomma anatolicum anatolicum’un erkekleri caesium-137 kaynaklı Gamma radyasyon ile 5, 10, 15, 20 ve 50 Gy’lik dozlarda ışınlanmış; bu erkeklerle birlikte beslenen dişilerde, ışın doz artışına göre beslenme sürelerinin uzadığı, beslenerek doyup düşen dişi kene sayısının azaldığı; doyma ağırlıklarının, yumurtlayan kene ve yumurta sayılarının düştüğü; buna karşılık yumurtalarından larva çıkma sürelerinin uzadığı; fakat yumurtasından larva çıkan kene sayısının azaldığı; hatta 50 Gy’de dişilerin hiç birinin yumurtasından larva çıkmadığı; erkeklerde ise, yine uygulanan ışın dozuna bağlı olarak canlı kalma ve canlılık oranlarının düştüğü görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma ile H. anatolicum anatolicum mücadelesinde, erkek aktivitesinin göstergesi olan dişi beslenme süreleri ve dişilerin döl verimleri dikkate alındığında, ışınlama ile önemli başarıların elde edilebileceği ve 10 Gy’lik ışın dozunun yapılacak uygulamalar için en uygun doz olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hyalomma anatolicum anatolicum, Gamma radyasyon