Özgün Araştırma

Hindistan’da Yaşayan Toprak Solucanı Apporectodea trapezoides Duges’den Monocystis apporectodae sp. nov.

  • Probir K. BANDYOPADHYAY
  • Partha MALLIK
  • Bayram GÖÇMEN
  • Amlan Kumar MITRA

Gönderim Tarihi: 15.01.2006 Kabul Tarihi: 02.02.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):50-52

Güneybatı Bengal’deki enoparazitik asefalin (aseptat) gregarin çeşitliliğini tespit etme amaçlı araştırma esnasında Bankura Bölgesi alüvyon toprağından toplanan toprak solucanı Apporectodea trapezoides Duges’in seminal vesiküllerinde yaşayan Monocystis Stein, 1884 cinsine dahil yeni bir tür ile karşılaşılmıştır. Monocystis apporectodae sp. nov. bir veya daha fazla bariz yapısal farklılığa sahip çubuk benzeri bir organizmadır; bilhassa bazı olgun formları 178.0-224.0 (203.0±5.0) μm × 37.0-58.0 (46.0±1.5) μm boyutlarında olup, uç kısımlarda sivridir. Gametokistleri ovoid şekilli ve 108.0-118.0μm (113.0±1.1) × 79.0-89.0 (83.0±1.1) μm boyutlarındadır. Ookistleri navikular (kayık) şekilli olup uzunlukları 10.0-14.6 μm ve genişlikleri 5.5-8.1 μm arasında değişir.

Anahtar Kelimeler: Monocystis apporectodae sp.nov., gregarin, toprak solucanı, seminal vesikül, Hindistan