Özgün Araştırma

Hindistan Toprak Solucanı Amynthas hawayanus Rosa, 1891’dan Yeni Bir Monocystis Stein, 1848 (Protista: Apicomplexa: Eugregarinida)

  • Probir K. BANDYOPADHYAY
  • Bayram GÖÇMEN
  • Biplab BHOWMIK
  • Amlan Kumar MITRA

Gönderim Tarihi: 10.04.2006 Kabul Tarihi: 23.04.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):155-157

Batı Bengal’in oligoket konaklarının aseptat gregarin biyoçeşitliliği ile ilgili araştırma esnasında, Darjeeling Bölgesi’den toplanan Amynthas hawayanus türüne dahil toprak solucanlarının çoğunun bir Monocystis türü ile enfekte oldukları tespit edilmiştir. Bu monocystid türü toprak solucanlarının seminal vesiküllerinde saptanmış ve yeni bir tür, Monocystis amynthae sp. nov. şeklinde tanımlanmıştır. Bu yeni türün gamontu 49.0-77.0 (66.0±1.3) μm x 32.0-41.0 (37.0±2.8) μm boyutlarında olup, bariz bir yapı ile daha dar posterior uçtan ayrılan, genişçe anterior uca sahip olacak şekilde uzamış bir vücuda sahip olmasıyla karakterize olur. 40.0-65.0 (58.0±2.1) μm boyularında ölçülen gametokistleri oval şekillidir. Ookistleri navikular şekilli olup uzunlukları 8.0-12.0 (10.5±1.1) μm ve genişlikleri 4.0-6.0 (5.5±1.1) μm arasında değişir.

Anahtar Kelimeler: Monocystis amynthae sp. nov., endoparazit, toprak solucanı, seminal vesikül, Hindistan