Özgün Araştırma

Hindistan (Batı Bengal)’daki Kanat Kabuklu Çamur Kaplumbağası’ndan Yeni Bir Haemogregarin Haemogregarina sundarbanensis n. sp. (Apicomplexa: Haemogregarinidae)’in Tavsif

10.5152/tpd.2015.3924

  • Sabir Hossen Molla
  • Probir K. Bandyopadhyay
  • Gözde Gürelli

Gönderim Tarihi: 15.10.2014 Kabul Tarihi: 20.12.2014 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(2):131-134

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Hindistan’ın Batı Bengal bölgesindeki çamur kaplumbağasından yeni bir hemogregarin türünün, Haemogregarina sundarbanensis n. sp. (Apicomplexa: Haemogregarinidae)’in tavsifidir.

Yöntemler:

Kaplumbağalar Batı Bengal bölgesindeki balıkhanelerden elde edilmiştir. İnce kan filmler baş ve ayaktaki kandan yapılmıştır. Kan filmleri hava yardımıyla kurutulmuş, absolü metal alkolde tespit edilmiş, Giemsa boyalarıyla boyanmıştır

Bulgular:

Eritrositik safhalar küçük ve büyük formlara farklılaşabilirler. Genç gamontlar 7,896x3,469 μm, mikrogamontlar 8,876x4,425 μm, makrogamontlar 8,919x4,272 μm’dir. Makrogamontların sitoplazması Giemsa’yla koyu mavi boyanmıştır ve çok sayıdaki metakromatik granüller düzgünce dağılmıştır. Orta pozisyondaki oval veya yuvarlak nukleus Giemsa’yla koyu kırmızı boyanmıştır, fakat mikrogamontlarda nukleus tamamiyle kompakt değildir ve bir kaç dağılmış kromatin granülleri içerir

Sonuç:

Enfeksiyon yaygınlığı %33,3 (5/15)’tür. Enfekte eritrositler şekil değişikliği, marjinal ve atrofik nukleus gösterirler ve parazitlenmemiş eritrositlerden daha büyüktürler. Enfekte eritrositlerin sitoplazması enfekte olmamış eritrositlerden daha koyudur. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 131-4)

Anahtar Kelimeler: Hemogregarin, Haemogregarina sundarbanensis n. sp., eritrosit, Hindistan