Olgu Sunumu

Hidatik Hastalıkta Atipik Prezentasyon: Hemoptizi

10.5152/tpd.2013.17

  • Yasemin Özsürekçi
  • Aslınur Özkaya Parlakay
  • Ali Bülent Cengiz
  • Melda Çelik
  • Ateş Kara
  • Nural Kiper
  • Güzin Cinel
  • Berna Oğuz

Gönderim Tarihi: 03.04.2012 Kabul Tarihi: 28.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):64-68

Hidatik hastalık Echinococcus granulosus’un larva evresinin yol açtığı enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalık tanıda zorluk yaratacak şekilde çeşitli atipik formlarla başlayabilmektedir. Bu makalede nadir bir başvuru komplikasyonu olan hemoptizi şikayeti olan hastada hidatik hastalık tanısının akılda tutulmasının gerekliliği vurgulanmak istenmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 64-8)

Anahtar Kelimeler: Hidatik hastalık, hemoptizi, çocuk