Olgu Sunumu

Hidatik Akut Pankreatit

10.5152/tpd.2012.59

  • Özlem Özer Çakır
  • Hüseyin Ataseven
  • Ali Demir

Gönderim Tarihi: 28.02.2012 Kabul Tarihi: 29.09.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):251-253

Karaciğer hidatik kistlerinin safra ağacı içine rüptürü bilinmektedir, fakat akut pankreatit nadir bir komplikasyonudur. İntrabiliyer rüptür ilk kez Dew tarafından 1928’de bildirilmiştir. İntrabiliyer rüptür hepatik hidatik kistin ciddi bir komplikasyonudur. Erişkin hastalarda insidansı %1-25 arasındadır. Bizim olgumuzda hepatik kist materyalinin ana safra kanalına göç edebileceğini ve papiller orifise impakte olup akut pankreatiti provake edebileceğini göstermeyi amaçladık. Akut pankreatitle gelen hastada ayrıcı tanıda biliyer nedenler arasında parazitik enfeksiyonların da düşünülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, akut pankreatit, intrabiliyer rüptür