Derleme

Helmintlerde Tespit, Boyama ve Kalıcı Preparat Yapımı

  • Ahmet GÖKÇEN

Gönderim Tarihi: 02.11.2007 Kabul Tarihi: 06.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):177-181

Helmintlerin toplanma, gevşetilme, tespit, boyanma ve kalıcı preparat halinde saklama teknikleri parazitologlar için büyük önem arz eder. Parazitlerin, canlı olarak toplanmaları ve direkt tespit edilmeleri gerekir. Bu süreç, parazitlerin iç ve dış yapılarının uygun şekilde korunmalarını sağlar. Helmintlerin gevşetilmesi ve normal şekillerinin korunması için çeşitli metodlar kullanılabilir. Bu metotlar örneklerin uzun süre korunmasını sağlar. Boyama ve montaj teknikleri; örneğin türüne, büyüklüğüne ve gelişme dönemine göre değişir. Bu derlemede helmintlerin gevşetilmesi, tespiti, boyama ve kalıcı preparat haline getirilmeleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Helmint, gevşetme, tespit, boyama, kalıcı preparat