Özgün Araştırma

Helix aspersa (Mollusca: Pulmonata)’nın Dicrocoeliidae Larval Safhalarıyla İzmir (Türkiye)’de Doğal Enfeksiyonu

  • Gözde GÜRELLİ
  • Bayram GÖÇMEN

Gönderim Tarihi: 07.03.2007 Kabul Tarihi: 14.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):150-153

Bu çalışmada İzmir civarında dağılış gösteren bahçe salyangozu Helix aspersa Müller, 1774 (Mollusca: Pulmonata)’daki Dicrocoeliidae larval safhalarının yaygınlığı araştırılarak, morfolojik ve histolojik özellikleri tespit edilmiştir. Yumuşakçalar 2005 yılının ilkbahar aylarında toplanmıştır. Araştırma sonucuna gore H. aspersa’nın çalışma alanında %0.97’lik yaygınlıkla Dicrocoeliidae yaşam döngüsüne ara konaklık yapan bir kara salyangozu türü olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmayla ilk kez H. aspersa’nın Dicrocoeliid türlerine ara konaklık yaptığı rapor edilmiştir. Enfeksiyon yaygınlığı Mart ayında en yüksek seviyededir.

Anahtar Kelimeler: Helix aspersa, larval safha, Dicrocoeliidae, ara konak, Mollusca