Özgün Araştırma

Hatay İlinde Bakısı Yapılan Kedi ve Köpeklerde Helmint Enfeksiyonları

  • Mehmet YAMAN
  • Erol AYAZ
  • Abdurrahman GÜL
  • Mustafa Necati MUZ

Gönderim Tarihi: 12.08.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):200-204

Bu çalışmada 8 kedi ve 6 köpeğin otopsileri ve dışkı muayeneleri yapılmıştır. Dışkı muayenelerinde her iki hayvan grubunda %50,0 oranında enfeksiyon saptanmış olup, bir köpekte Trichuris sp. yumurtası, bir kedi ile bir köpekte de Ancylostoma sp. yumurtası bulunmuştur. Yapılan otopsi sonucunda kedilerin 7 (%87,5)’i, köpeklerin ise 2 (%33,4)’si çeşitli helmint türleri ile enfekte bulunmuştur. Otopsi bakılarında kedilerde Toxocara cati (%62,5), Joyeuxiella pasqualei (%50,0), Hydatigera taeniaformis (%25,0), Mesocestoides sp. (%12,5) ve Dipylidium caninum (%12,5); köpeklerde ise Toxocara canis (%16,7) ve D. caninum (%16,7) tespit edilmiştir. Bir kedinin karın boşluğunda çok sayıda Mesocestoides sp.’nin larvası olan tetrathyridium’lara rastlanmıştır. Kedi ve köpeklerde yüksek oranda askarit enfeksiyonlarının tespit edilmesi halk sağlığı açısından önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kedi, köpek, helmint, Hatay