Özgün Araştırma

Hatay İli Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Kurumlarında Kalan Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Ebru TURHAN
  • Tacettin İNANDI
  • Meryem ÇETİN
  • Sedat TAŞ

Gönderim Tarihi: 25.04.2008 Kabul Tarihi: 21.10.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):59-62

Bağırsak parazitleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Paraziter enfeksiyonların yaygınlığı, sosyoekonomik koşullarla ve çevresel faktörlerle yakından ilişkilidir. Bu çalışmadaki amaç, Hatay ili erkek ve kız yetiştirme yurtlarında kalan çocuklardaki parazit sıklığını belirlemekti. 177 çocuk bağısak parazitleri yönünden araştırılmıştır. İncelenen dışkı örneklerinin 87 tanesinde (%49,2) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Saptanan parazitlerin sayısı ve dağılımı şu şekildedir: 57 (%32,2) Enterobius vermicularis, 14 (%7,9) Giardia intestinalis, 11 (%6,2) Ascaris lumbricoides, 5 (%2,8) Taenia saginata.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, çocuk, yetiştirme yurdu, Hatay