Özgün Araştırma

Hastanemizde Dört Yıllık Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması

  • Salih KUK
  • Mehmet ÖZDEN

Gönderim Tarihi: 30.12.2005 Kabul Tarihi: 29.12.2006 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):1-3

Toxoplasmosis, zorunlu hücre içi bir parazit olan Toxoplasma gondii tarafından oluşturulan bir hastalıktır. İnfeksiyon insanlara bir çok yolla bulaşmaktadır. Toxoplasma gondii seropozitif insanlarda semptomlar ya çok az veya hiç yoktur. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda ve anneden bebeğe geçişlerde ciddi semptomlara rastlanmaktadır. İnfeksiyon dünyada olduğu kadar yurdumuzda da yaygındır. Bu çalışma, çeşitli kliniklerden gönderilen toxoplasmosis şüpheli hastalardan alınan örneklerden T. gondii IgG ve IgM antikor pozitifliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Ekim 1999-Eylül 2003 yılları arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi İmmünoloji laboratuvarına gelen toxoplasmosis şüpheli 4908 hastanın serumlarında T. gondii antikorları araştırılmıştır. Bu hastaların 1522 (%31,01)’sinde anti-Toksoplasma IgG antikorları pozitif iken, 38 (%0,77)’sinde anti-Toxoplasma IgM antikorları pozitif olarak bulunmuştur. Toxoplasmosis şüpheli 550 yenidoğan hastanın 171 (%31,09)’inde anti-Toksoplasma IgG antikorları pozitif bulunurken anti- Toxoplasma IgM antikorları hiçbir hastada pozitif bulunmamıştır. Önemli halk sağlığı sorunlarına sebep olan toxoplasmosisin seroprevalansının bilinmesi ve parazitten korunma için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, ELISA, Elazığ