Özgün Araştırma

Hakkari 23 Nisan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı

  • Yaşar GÖZ
  • Abdulalim AYDIN
  • Oğuz TUNCER

Gönderim Tarihi: 18.12.2004 Kabul Tarihi: 28.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):268-270

Bu çalışma Hakkari 23 Nisan İlköğretim okulunun 6-14 yaş grubundaki öğrencileri üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada 60’ı erkek, 54’ü kız olmak üzere toplam 114 öğrencinin dışkıları bağırsak parazitleri yönünden incelendi. Bu amaçla öğrencilere üzerlerine isimleri yazılan kapaklı dışkı kapları dağıtıldı. Toplanan dışkı örnekleri aynı gün içinde Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarında Nativ, Lugol ve Flotasyon yöntemleri kullanılarak incelendi. İnceleme sonucunda toplam 114 öğrencinin 66’sında (%57,8) bir ve birden fazla bağırsak paraziti saptandı. Saptanan parazitler arasında Giardia intestinalis (%28,9), Blastocystis hominis (%23,6), Entamoeba coli (%12,2) ve Ascaris lumbricoides (%6,14) ile ilk dört sırada yer almışlardır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, çocuk, Hakkari