Derleme

Güney-Doğu Asya ve Batı Pasifik Ülkelerine Seyahat Edenlerin Karşilaşabilecekleri Paraziter Enfeksiyonlar

10.5152/tpd.2017.5307

  • Eylem Akdur Öztürk
  • Ayşegül Ünver

Gönderim Tarihi: 16.03.2017 Kabul Tarihi: 15.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):239-245

Son yıllarda gerek refah düzeyinin artması gerek seyahat imkanlarının kolaylaşması gerekse de mülteci sayısındaki artışa bağlı olarak insan hareketliliğinde önemli artış gözlenmektedir. Asya kıtası ekonomik olması, tarihi açıdan önemli bir geçmişe sahip olması, Asya kültürü ve mutfağı ile 2016 yılının ilk yarısında turist sayısında en hızlı büyümeyi gösteren kıta olarak bildirilmiştir. Küreselleşen dünyada bu insan hareketliliği, değişik enfeksiyonların kıtalar arası yayılmasına ve hastalıkların epidemiyolojisinde önemli değişiklere neden olmaktadır. Asya kıtasında seyahat edenler için risk oluşturacak paraziter enfeksiyonların başında sıtma, leishmaniasis, filariasis, gıda kaynaklı trematod enfeksiyonları, schistosomiasis, toprak kaynaklı helment enfeksiyonları ve turist ishali gelmektedir. Seyahatten 4-8 hafta önce seyahat öncesi sağlık danışmanlığı hizmeti alınması ve aşı, kemoproflaksi gibi sağlık hizmetlerinden yararlanmak enfeksiyöz hastalıklara yakalanma risklerini azaltmaktadır. Alınan kişisel önlemler, seyahat edenlerin ülkelerine dönerken patojenleri taşıma ve bulaşıcı hastalıkların küresel yayılımına sebep olma riskini de azaltmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Asya-Pasifik, seyahat, paraziter enfeksiyon