Olgu Sunumu

Giresun'daki bir Farede (Apodemus flavicollis) Capilaria hepatica

10.5152/tpd.2014.3501

  • Bekir Çelebi
  • Ayşegül Taylan Özkan
  • Cahit Babür

Gönderim Tarihi: 08.02.2014 Kabul Tarihi: 31.03.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):208-210

Capillaria hepatica hem hayvanlarda hem de insanlarda parazitik hepatite neden olabilen ve tüm dünyada yaygın olarak görülen bir nematoddur. Giresun İli’nde yakalanan bir farenin (Apodemus flavicollis) karaciğerinde karakteristik yumurtaların bulunmasına bağlı olarak capillariasis tanısı konmuştur. Ülkenin bu bölgesinde fare capillariasisine bağlı bildirilen ilk olgudur. Capillariasisin zoonotik bir hastalık olması nedeniyle insanlar da enfekte olabileceğinden ileri araştırmalar gerekmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 208-10)

Anahtar Kelimeler: Capillaria hepatica, fare, Türkiye