Olgu Sunumu

Genç Yetişkinde Karaciğer ve Akciğer Kitlelerinin Eşlik Ettiği Serebral Alveolar Ekinokokkoz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.5152/tpd.2016.4624

  • Osman Ersegun Batçık
  • Ahmet Öğrenci
  • Orkun Koban
  • Murat Şakir Ekşi
  • Turgay Bilge

Gönderim Tarihi: 29.11.2015 Kabul Tarihi: 10.06.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):169-171

Bu olgu sunumunda, metaztatik beyin tümörünü taklit eden, çoklu beyin lezyonları olan 25 yaşında erkek bir hastadan bahsedilmektedir. Çoklu beyin lezyonları olan serebral ekinokokkoz nadirdir ve beyin absesi, tüberküloma ile metaztatik beyin tümörü ayırıcı tanılar içinde yer alır. Beyin manyetik rezonans görüntüleme ve serolojik çalışmalar ile ayrıcı tanı mümkündür. E. multilocularis hastalığında beyin invazyonu hastalığın geç evresinde gerçekleşir ve bu aşamada agresif tedaviler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Serebral ekinokokkoz, metastaz, albendazol