Özgün Araştırma

Fasciola hepatica Cathepsin L1 Geninin Ökaryotik Hücrelerde Belirlenmesi

  • Salih KUK
  • Mustafa KAPLAN
  • Ahmet KALKAN
  • Aykut ÖZDARENDELİ

Gönderim Tarihi: 25.01.2005 Kabul Tarihi: 20.09.2005 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):25-28

Fasciola hepatica sıklıkla sığır ve koyunlarda nadiren de insanlarda fasciolosise neden olan bir karaciğer trematodudur. Fasciolosis dünyada ve ülkemizde yaygın olarak bulunmakta ve özellikle hayvancılık sektöründe önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. F. hepatica’nın ES antijenlerinden olan Cathepsin L1 parazitin dokulara penetrasyonda, immun yanıttan kaçmasında ve beslenmesinde önemli rolü olan bir enzimdir. Özgül antijenik yapısı nedeniyle tanı yöntemlerinde ve korunma amacıyla immünizasyon çalışmalarında kullanılabilecek potansiyel bir moleküldür. Bu çalışmada F. hepatica cathepsin L1 geninin klonlanması ve ökaryotik hücrelerde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla erişkin F. hepatica’dan toplam RNA izolasyonu yapılarak tersine transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (TT-PZR) ile cathepsin L1 DNA amplikonları oluşturuldu. Cathepsin L1 genine özgü primerler kullanılarak 981 bazlık cathepsin L1 geni kodlama bölgesi çoğaltıldı. Daha sonra, cathepsin L1 geni pCI-neo açıklama vektörüne klonlanarak PZR-T ve enzim kesim deneyleri ile genin varlığı doğrulandı. Oluşturulan rekombinant plazmit, pFhCL1 olarak adlandırıldı. Rekombinant pFhCL1 plazmiti Vero hücrelerine geçici olarak transfekte edilerek cathepsin L1 proteinin varlığı Western immuno blot tekniği ile gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, cathepsin L1, klonlama, protein belirlenmesi