Olgu Sunumu

Fasciola Gigantica’ya Bağlı Kolestaz

10.5152/tpd.2014.3212

  • Remzi Beştaş
  • Kendal Yalçin
  • Muttalip Çiçek

Gönderim Tarihi: 19.02.2014 Kabul Tarihi: 31.03.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):201-204

Fasiyoliyazis karaciğer tremadotları olan Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica tarafından meydana getirilen bir enfeksiyondur. Burada biliyer obstrüksiyon ve karın ağrısı ile başvuran ve endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi (ERCP) ile tanı ve tedavisi yapılan Fasciola gigantica olgusu sunuldu. 46 yaşında bayan hasta sağ üst kadranda lokalize karın ağrısı ve sarılık şikayetleri ile yatırıldı. Fizik muayenesinde skleralarda ikter ve hepatomegali olan hastanın laboratuar bulguları arasında karaciğer taransaminazları ve bilirubinde artış mevcuttu. Batın ultrasonografisinde koledokta ve intrahepatik safra yollarında dilatasyon olan hastaya ERCP yapıldı. ERCP ile koledoktan bir adet canlı Fasciola gigantica alındı. Sonuç olarak fasiyoliyazis obstrüktif sarılığın ayırıcı tanısında, özellikle de endemik bölgelerde düşünülmeli ve bu hastaların tanı ve tedavisinde ERCP’nin önemli bir yer tuttuğu bilinmelidir. Bu vaka bilgilerimize göre ülkemizde ERCP ile tedavi edilen ikinci fasciola gigantica vakası olma özelliğini taşımaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 201-4)

Anahtar Kelimeler: Fasciola gigantica, biliyer darlık, ERCP