Derleme

Çevre Kirliliğinin İzlenmesinde Parazitlerin Rolü

  • Kader YILDIZ

Gönderim Tarihi: 04.02.2008 Kabul Tarihi: 17.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):276-279

Ağır metallerin organizmalar üzerine zehirli etkileri bilinmektedir. Kurşun, kadmiyum, cıva gibi bazı zehirli metaller çeşitli kaynaklardan doğaya salınmaktadır. Son yıllarda parazitizm ve çevre kirliliği arasındaki ilişki ile ilgilenilmiştir. Özellikle Acanthocephala olmak üzere çeşitli helmint türleri vücutlarına ağır metal biriktirmeleri yönünden araştırılmıştır. Bu makalede çevre kirliğinin izlenmesinde parazitlerin rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, parazit, biriktirme