Olgu Sunumu

Evcil Bir Tavşanda (Oryctolagus cuniculus) Lucilia sericata’nın Neden Olduğu Travmatik Myiasis Olgusu

10.5152/tpd.2012.14

  • Duygu Neval Sayın İpek
  • Sayın İpek

Gönderim Tarihi: 18.08.2011 Kabul Tarihi: 16.12.2011 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):54-56

Lucilia sericata fakültatif travmatik myiasis etkenlerinden biri olup, önemli paraziter enfestasyonlara yol açarak hem insan sağlığı hem de hayvancılık ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine sol karpal ekleminde yara şikayeti ile 3 aylık dişi bir tavşan getirilmiştir. Yara muayenesinde yaranın larvalarla enfeste olduğu belirlenmiştir. Yaradan toplanan larvaların mikroskobik incelemesi sonucunda bu larvaların 3. dönem L. sericata larvaları olduğu saplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, myiasis, tavşan