Özgün Araştırma

Ev Tozu Akarlarının Görülme Durumunun Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi

  • Özlem Makbule AYCAN
  • Metin ATAMBAY
  • Ü. Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 10.01.2007 Kabul Tarihi: 13.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):219-224

Ev tozu akarları 25-27°C sıcaklık ve %70-80 nem bulunan her ortamda bulunabilirler. Akarların bu ortamlarda bulunma oranları çeşitli sosyal durumlarla değişmektedir. Çalışmamızda sosyal değişkenler ile ev tozu akar görülme sıklığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 303 ev incelenmiş, yapılan anket sonucuna göre ev tozu akarlarının bulunma durumunun, evde yaşayan kişi sayısının fazlalığı, evin ahşap olması, evde ikinci el eşya bulunması, evin havalandırılmaması, temizliğin seyrek yapılması, temizlikte elektrik süpürgesi kullanılmaması, evin güneş almaması, evin rutubetli olması, bahçede hayvan beslenmesi ile arttığı gözlenmiştir. Bazı durumlarda akar yoğunluğu yüksek olarak gözlenmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Akar allerjisi olan hastaların şikayetlerinin azalması için hasta tarafından alınacak önlemlerde, belirlenen faktörler hakkında tavsiyelerde bulunulmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev tozu akarı, sosyal değişkenler