Özgün Araştırma

Eutyphoeus nicholsoni (Beddard)’den Yeni Bir Monocystid Gregarin, Nematocystis vinodae n. sp. (Protozoa, Apicomplexa, Eugregarinida)

10.5152/tpd.2011.07

  • Partha Mallik
  • Probir K. Bandyopadhyay
  • Bayram Göçmen

Gönderim Tarihi: 10.12.2010 Kabul Tarihi: 22.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):27-29

Amaç:

Endoparazitik asefalin gregarinlerin araştırılması ile ilgili biyoçeşitlilik çalışmaları sırasında Nematocystis Hesse, 1909 cinsine dahil yeni bir tür açığa çıkartılmıştır.

Yöntemler:

Bu yeni tür Eutyphoeus nicholsoni (Beddard) türüne ait toprak solucanlarının seminal vesiküllerinden elde edilmiştir.

Bulgular ve Sonuç:

Türün olgun gamontları soliter olup, bilhassa olgun formlarının düz kıvrılmış uç kısımları ile kusursuz bir nematoid görünümüne sahiptir. Olgun gamontları 245.40-302.66 (270.68±18.86) μm uzunluğunda ve 20.45-26.58 (24.54±2.10) μm genişliğinde ölçülmüştür. Nukleus küresel veya ovoidal olup, 20.45-24.54 (22.69±1.74) μm çapındadır. 77.71-85.89 (82.82±2.69) μm çapında olan gametositleri hemen hemen küresel şekillidir. Oocystleri navikular şekilli olup, 7.70-8.47 (8.24±0.36) μm × 4.23-4.62 (4.50±0.18) μm boyutlarında ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nematocystis vinodae n. sp., toprak solucanı, seminal vesiküller, Hindistan