Özgün Araştırma

Etkeni Sarcophage sp. Olan Bir Nasomiyaz Olgusu

  • Meral TÜRK
  • İlhan AFŞAR
  • Yusuf ÖZBEL
  • Aslı Gamze ŞENER
  • Ahmet ÜNER
  • Metin TÜRKER

Gönderim Tarihi: 30.05.2006 Kabul Tarihi: 27.09.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):330-332

Trafik kazası nedeniyle Anestiyoloji yoğun bakım ünitesi’nde 4 gündür yatmakta olan ve Glaskow Koma Skalası’na Göre E1M2V1 olarak değerlendirilen 16 yaşındaki bir kız hastanın burnundan 16 adet larva düştü. Bu larvalar makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi ve bunların ikinci evre Sarcophage sp. olduğu belirlendi. Hastanın burnunun içinde herhangi bir lezyona rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Sarcophaga sp., Nazomiyaz