Özgün Araştırma

Eskişehir'de Ev Tozu Akarı Görülme Durumu

  • Nihal DOĞAN
  • Özlem Makbule AYCAN
  • Özlem MİMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 04.12.2007 Kabul Tarihi: 02.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):139-141

Ev tozu, canlı ve cansız birçok materyalin artık ve parçalanma ürünlerinden oluşmaktadır. Ev tozundaki alerjen olan bu maddelerin en önemlisi de ev tozu akarı olup, alerjik rinit, astım, atopik dermatit ve mevsimsel keratokonjonktivit gibi alerjik hastalıklara yol açmaktadırlar. Bu çalışmada Eskişehir’de rastgele seçilen evlerde akar varlığının oranı ve bulunan akarların türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Eskişehir’in çeşitli semtlerinden 2005 yılı şubat ayı boyunca toplam 72 evden toz örnekleri toplanmış ve tozlar Spieksma- Boezaman’ın modifiye laktik asit çöktürme yöntemiyle incelenmiştir. Toplam 12 (%16,67) örnekte akar görülmüştür. Akar türleri Dermatophagoides pteronyssinus, Chortoglyphus arcuatus ve Tyrophagus sp. olarak belirlenmiştir. Eskişehir’in ev tozu akar faunasının saptanması için daha çok sayıda örneklerle yapılacak çalışmalarda daha hassas bir oran saptanacağı, özellikle nemli evlerde daha farklı türler görülebileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev tozu akarı, Dermatophagoides pteronyssinus, Chortoglyphus arcuatus, Tyrophagus sp., Eskişehir