Özgün Araştırma

ErzurumYöresi Sokak Köpeklerinde Linguatula serrata’nın Yayılışı

  • Osman Selçuk ALDEMİR

Gönderim Tarihi: 09.10.2003 Kabul Tarihi: 18.12.2003 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):42-44

Bu çalışma; Erzurum yöresindeki sokak köpeklerinde Linguatula serrata’nın yayılışını belirlemek amacıyla 26’sı erkek ve 22’si de dişi olmak üzere toplam 48 köpek üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada nekropsi sonucuna göre bakısı yapılan 48 köpeğin 4 (% 8.33 )’ünde toplam 20 adet olgun L. serrata tespit edilmiş, bunların 13’ü dişi (% 65.0) ve 7’sinin de erkek (% 35) parazitler olduğu saptanmıştır. Parazit tespit edilen toplam 4 köpekten 1’inin erkek, 3’ünün de dişi olduğu, enfeksiyonun erkek köpeklerin % 3.84’ünde, dişi köpeklerin ise % 13.63’ünde görüldüğü tespit edilmiştir. Enfekte bir köpekten en az 1, en fazla 10 parazit toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Linguatula serrata, Erzurum