Özgün Araştırma

Erzurum İli Kırsalında Halkın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

10.5152/tpd.2012.37

  • Serhat Vançelik
  • Ümit Avşar
  • Zekeriya Aktürk

Gönderim Tarihi: 29.12.2012 Kabul Tarihi: 04.05.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):156-159

Amaç:

Türkiye’de 2002 yılı sonrasında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları giderek daha fazla bildirilmeye başlanmış ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. KKKA ile mücadelede halkın bilgilendirilmesi ve doğru tutum ve davranışa yönlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan sağlık eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi gereklidir.

Yöntemler:

Araştırma Mayıs 2010 ile Eylül 2010 tarihleri arasında Erzurum ilinde hazırlanan anket aracılığıyla yapıldı.

Bulgular:

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin keneyle bulaştığı, vücuttan en kısa sürede uzaklaştırılması gerektiğini, korunma yollarını katılımcıların büyük bir kısmı bilmekteydiler. Ancak, doğru tutum ve davranış yönünden kadınların erkeklere göre daha düşük bilgi düzeyine sahip olduğu bulundu.

Sonuç:

Sağlık çalışanlarına yönelik eğitici eğitimleri güncellenerek, toplumun gelişmelerden haberdar olması sağlanma çabaları kadınları da katacak şekilde artırılarak sürdürülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bilgi, tutum, davranış