Özgün Araştırma

Erzincan İlinde Demodex folliculorum ve Demodex brevis (Acari: Demodicidae) Yaygınlığı ve Yoğunluğu

10.5152/tpd.2017.5156

  • Engin Tilki
  • Erhan Zeytun
  • Salih Doğan

Gönderim Tarihi: 24.11.2016 Kabul Tarihi: 22.03.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):80-86

Amaç:

Bu çalışma Erzincan ilinde Demodex folliculorum ve Demodex brevis yaygınlığı ve yoğunluğunu belirlemek, ayrıca cildin nem, pH ve ısısı ile Demodex spp. arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Yöntemler:

Çalışmaya Erzincan ilinde ikamet eden, herhangi bir dermatolojik hastalığı olmayan, rastgele seçilmiş 300 katılımcı alındı. Katılımcıların cilt nemi, cilt pH’sı ve cilt ısısı ölçülerek yanak, nazolabiyal ve çene bölgelerinden Standart Yüzeyel Deri Biyopsi (SYDB) yöntemi ile örnekler alındı ve ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular:

Çalışmada D. folliculorum yaygınlığı %61,3 (ortalama 14,3/cm2 ), D. brevis yaygınlığı ise %23,3 (ortalama 3,2/cm2 ) olarak belirlendi. Demodex spp. enfestasyonun en fazla yanakta olduğu (ortalama 10,4/cm2 ), bunu sırasıyla nazolabiyal (ortalama 7,2/cm2 ) ve çene bölgesinin (ortalama 6,6/cm2 ) izlediği tespit edildi (p<0,001). Demodex spp.’nin cildi kuru (ortalama 11,6/cm2 ), cilt pH’sı 5,5-7,0 (ortalama 11,2/cm2 ) ve cilt ısısı 20°C-23°C (ortalama 13,1/cm2 ) arasında olanlarda daha yoğun olduğu belirlendi. Diğer taraftan katılımcılardan öğrenim seviyesi düşük, 60 yaş üstü, erkek ve evli olanlarda Demodex spp. daha yoğun bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızda farklı cilt nemi, cilt pH’sı, cilt ısısı ve demografik özelliklere sahip olan sağlıklı bireylerde Demodex spp.’nin oldukça yaygın ve yoğun olduğu sonucuna varıldı. Bunun çeşitli dermatolojik şikâyetleri olan hastalarda yürütülen klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda göz önünde tutulmasının faydalı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Yüz bölgeleri, cilt ısısı, cilt nemi, cilt pH’sı, yaygınlık