Özgün Araştırma

Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar

  • Selçuk KAYA
  • Emel SESLİ ÇETİN
  • Zeynep AKÇAM
  • Hasan KESBİÇ
  • Mustafa DEMİRCİ

Gönderim Tarihi: 05.11.2004 Kabul Tarihi: 14.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):229-231

Entamoeba coli ve Blastocystis hominis dışkı incelemelerinde genellikle flora üyesi olarak kabul edilmekle birlikte, son yıllarda patojenliği daha fazla tartışmalı protozoonlar olarak kabul edilirler. Bu çalışmaya E. coli saptanan 58 kişi ile B. hominis saptanan 34 kişi olmak üzere 92 kişi dahil edildi ve klinik semptomlar açısından değerlendirildi. Bu kişilerin dışkı örneklerinin incelenmesinde başka herhangi bir bakteriyolojik ve parazitolojik ajan tespit edilemedi. E. coli saptanan kişilerin %67,2’sinde ve B. hominis saptanan kişilerin %79,4’ünde intestinal semptomlar saptandı. Bu bulgular ışığında E. coli ve B. hominis ile intestinal semptomların sıklıkla birlikte görülebileceği ve olası diğer etkenler elimine edilmesi durumunda E. coli ve B. hominis’inde patojenlik açısından değerlendirilmesinin yararlı olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba coli, Blastocystis hominis, semptomlar