Özgün Araştırma

Elazığ’daki Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Ektoparazit ve Bağırsak Paraziti Yaygınlığının Araştırılması

  • Mustafa YILMAZ
  • Ebru KORKMAZ
  • Selahattin KARAKOÇ
  • Şahin YAZTÜRK
  • Ahmet KİZİRGİL
  • Yusuf YAKUPOĞULLARI

Gönderim Tarihi: 16.03.2007 Kabul Tarihi: 06.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):139-141

Bu çalışmada, Elazığ’daki üç farklı ilköğretim okulu öğrencilerinde ektoparazit ve bağırsak parazitlerin sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Sosyo-ekonomik düzeyi farklı okullarda öğrenim gören toplam 448 öğrenci ektoparazit yerleşimi açısından muayene edildikten sonra dışkı ve selofanlı lam örnekleri alınmıştır. İncelenen örneklerin 119 (%26)’unda bağırsak paraziti saptanmıştır. En sık saptanan parazitlerin Enterobius vermicularis (%8), Entamoeba coli (%8), Ascaris ve Trichuris türleri (%3) olduğu gözlenmiştir. Muayene edilen öğrencilerde uyuz görülmezken, 23 öğrencide (%5) pediculosis tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, ektoparazit, ilköğretim okulu öğrencileri