Özgün Araştırma

Elazığ’da 1996–2004 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi

  • Salih KUK
  • Mehmet ÖZDEN
  • Mustafa KAPLAN

Gönderim Tarihi: 28.02.2006 Kabul Tarihi: 08.09.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):265-267

Sıtma, hem ülkemiz hem de dünya için önemini korumakta olan paraziter hastalıklardan birisidir. Bu çalışma, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünden elde edilen 1996–2004 yılları arasına ait veriler değerlendirilerek ilimizdeki sıtma epidemiyolojisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Dokuz yıllık periyot içinde 79.458 kan örneği incelenmiş ve 200 sıtma olgusu saptanmıştır. Yurtdışı kaynaklı olan bir Plasmodium malaria olgusu dışında olguların tamamının Plasmodium vivax olduğu görüldü. Tüm olguların Elazığ dışından geldiği saptandı. Bu çalışmanın bölgemizde sıtmanın epidemiyolojisine ve koruyucu önlemler alınmasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Elazığ, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria