Özgün Araştırma

Çeşitli Sıcaklık Derecelerinin Kedi Dışkısındaki Aelurostrongylus Abstrusus 1. Dönem Larvasının Canlılığına Etkisi

  • Sami GÖKPINAR
  • Kader YILDIZ

Gönderim Tarihi: 15.01.2010 Kabul Tarihi: 09.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):102-105

Aelurostrongylus abstrusus kedilerin akciğerinde alveolar kanallarda ve bronşiollerde yaşamakta ve pneumoni oluştur-maktadır. Bu çalışmada A. abstrusus ile doğal enfekte kedi dışkısıyla dışarı çıkan birinci dönem larvaların çeşitli sıcaklıklarda yaşama süreleri araştırılmıştır. Kedi dışkıları iki kısma ayrılarak oda sıcaklığında (21-24°C) ve +4°C’de üç ay süreyle tutulmuştur. Dışkılardan 15 gün aralıkla alınan örnekler Baermann ve McMaster metodu ile incelenmiştir. Her iki ortamda tutulan dışkılarda canlı larva sayısının giderek azaldığı belirlenmiştir. Oda ısısında tutulan dışkılarda en son 45. günde, +4°C’de tutulan dışkılarda ise en son 60. günde canlı larvaya rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aelurostrongylus abstrusus, birinci dönem larva, canlılık, farklı sıcaklık dereceleri, in vitro