Özgün Araştırma

Eğirdir Gölü Çevresi Sulak Alanlarında Tıbbi Sülük Avcılığı ve Ekonomisi Üzerine Araştırmalar

10.5152/tpd.2017.5150

  • Mustafa Ceylan
  • Osman Çetinkaya

Gönderim Tarihi: 05.12.2016 Kabul Tarihi: 08.03.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):96-101

Amaç:

Bu çalışma ile Eğirdir Gölü çevresi sulak alanlarında yürütülen tıbbi sülük avcılığı ve ekonomisinin araştırılması amaçlanmıştır

Yöntemler:

Çalışmada kullanılan veriler tıbbi sülük popülasyonlarının araştırılmasına yönelik Ocak 2013 - Şubat 2016 arasındaki çalışmalarda elde edilen bulgu, gözlem ve sahadaki sülük toplayıcıları ile yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilmiştir

Bulgular:

Sülük avcılığı yöre halkı ile Afyonkarahisar ve diğer illerden gelen kişiler tarafından, av miktarı sınırlandırması olmadan ve kiralama yapılmaksızın yürütülmekte; bu durum toplayıcılar arasında hukuki sorunlara neden olmaktadır. Sülük toplayıcılığı “asıl iş” olarak yapılmamaktadır. Tıbbi sülük tedavisinde genelde 1,5 g’dan küçük, henüz üreme büyüklüğüne gelmemiş yavru/genç bireyler kullanılmaktadır. Avlanan sülükler mevsim, ürün bolluğu, arz-talep durumu ve birey büyüklüğüne göre 40-1000 TL/kg arasında değişen fiyatla satılmaktadır. Sülük toplayıcılığı bir ekonomik örgütlenme çatısı altında yürütülmediğinden fiyatının belirlenmesinde toplayıcıların bir etkisi olmamaktadır. Avlanabilir stok büyüklükleri dikkate alındığında, Eğirdir Gölü çevresi sulak alanlarında yıllık tıbbi sülük ihracat potansiyeli yaklaşık 1.200.000 € kadardır.

Sonuç:

Düzenli aralıklarla yapılacak stok belirleme çalışmalarına dayalı olarak, sulak alanların mevzuat doğrultusunda kiralanarak işletilmesi ve ekonomik bir örgüt çatısı altında daha etkin pazarlama fırsatlarının değerlendirilmesiyle Eğirdir Gölü çevresi sulak alanlardaki tıbbi sülük popülasyonlarının rasyonel yönetimi, sosyo-ekonomik fayda, sürdürülebilir ürün ve ekolojik denge sağlanacaktır

Anahtar Kelimeler: Sülük satış fiyatı, sülük ihracatı, ekolojik denge, sürdürülebilir üretim, stok yönetimi