Özgün Araştırma

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Kapsamındaki 74 No’lu Özel Çalışma Modülünde Gerçekleştirilen Pediculosis Taraması

  • Esra NOYAN
  • Vasfiye DEMİR

Gönderim Tarihi: 17.11.2005 Kabul Tarihi: 02.02.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):32-34

Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı kapsamındaki 74 no’lu özel çalışma modülünde, Mart 2005’de İzmir Konak Yüzbaşı Şerafettin İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 68 öğrencide Pediculus humanus capitis araştırılmıştır. Kız öğrencilerin 20 (%55,5)’sinin infeste olduğu görülürken erkek öğrencilerin infeste olmadığı görülmüştür. Parazit bulunan öğrencilere tedavi verilmiş, tedaviden bir hafta sonra yapılan kontrollerde hastaların %35’inde parazit görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel çalışma modulü, pediculosis