Özgün Araştırma

Ege Denizi’nden Yakalanan Lophius piscatorius’ların (Fener Balığı) Trematod Parazitleri

10.5152/tpd.2017.4806

Gönderim Tarihi: 24.03.2016 Kabul Tarihi: 08.12.2016 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):42-47

Amaç:

Türkiye’de daha önce Lophius piscatorius’un trematod parazitleri araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye kıyılarında yaşayan fener balıklarının parazit faunası hakkındaki bilgi eksikliğini gidermektir.

Yöntemler:

İzmir kıyılarında yakalanmış olan L.piscatorius’lar dondurulmuş olarak Atatürk Üniversitesi’ne getirilmiş ve balıkların iç organlarındaki parazitler araştırılmıştır. Tespit edilen parazitler AFA (Asetik asit-Formalin-Alkol) fiksatifiyle tespit edilip, Kanada balsamıyla kalıcı preparatları yapılmıştır.

Bulgular:

İncelenen balıklardan iki digenea türü tespit edilmiştir. Bunlar L. piscatorius’ta sıkça rastlanan Prosorhynchoides gracilescens (Bucephalidae) ve L.piscatorius’ta nadiren rastlanan Aphallus tubarium (Cryptogonimidae)’dur.

Sonuç:

Her iki tür de Türkiye parazit faunası için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Bucephalidae, Cryptogonimidae, Lophius piscatorius, Türkiye