Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2020;44(3):0-0

Bu sayımızı da Coronavirüs’ün sebep olduğu COVID-19 hastalığının küresel ve ulusal boyutta yürütülen mücadelenin devam ettiği günlerde çıkartıyoruz. Bugünlerde hayatımıza giren “yeni normal” olarak tanımlanan zaman sürecini yaşamaktayız ancak toplumsal/bireysel katılımın tam olarak sağlanamaması nedeniyle olgu sayılarının maalesef tekrar artmaya başladığı günlerdeyiz. Çok sayıda istek gelmesi nedeniyle dergimizin vizyonu gereği virüslerle ilgili makaleleri yayınlayamadığımızı buradan da belirtmek isterim.

Bu sayımızı, sekiz özgün araştırma makalesi, bir derleme ve dört olgu sunumu olmak üzere 13 makale ile çıkarmaktayız. Özgün araştırmalar arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son üç yılda kaydedilen sıtma olgu verileri, İstanbul’da bağırsak parazitlerinin son yedi yıllık dağılımı ile ilgili veriler, Şanlıurfa’da kistik Ekinokokkoz olgularının cerrahi açıdan değerlendirilmesini içeren bulgular, ile Kayseri ilimizdeki kum sineği faunası verileri ile uyuz hastalığının laboratuvar tanısında yöntem karşılaştırmasını içeren bulgular sunulmaktadır. Ağrı yöresi sığırlarında karaciğer trematod yaygınlığının yanı sıra İran ve Afganistan’dan gelen iki ayrı makaleye de yer vermekteyiz. Derleme makalemizde ise ülkemizin önemli sorunlarından olan vektörlerle bulaşan zoonotik hastalıkların kısa bir değerlendirmesini bu sayımızda dikkatinize sunmaktayız. Olgu sunumlarında ise ilginç bulacağınızı düşündüğümüz dört farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

Dergimize gönderilen yazılarda SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi’nin” bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör