Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2020;44(2):0-0

Bu sayımızı, Coronovirüs’ün sebep olduğu COVID-19 hastalığının küresel ve ulusal boyutta yürütülen mücadelenin devam ettiği günlerde çıkartıyoruz. Önümüzdeki aylarda hayatımıza giren “yeni normal” olarak tanımlanan zaman sürecini yaşayacağız. Tüm dünyada 190’dan fazla ülkede görülen ve gün itibarıyla 5,5 milyon olgu ve 350’den fazla ölüme yol açan bu hastalığın sona ermesi için yürütülen çok sayıdaki aşı ve ilaç çalışmaları ile “eski normale” döneceğimizi düşünüyoruz.

Bu sayımızda, beş özgün araştırma makalesi, iki derleme ve dört olgu sunumu ve iki editöre mektup olmak üzere 13 makale ile çıkarmaktayız. Özgün araştırmalar arasında; eskiye göre oldukça azalan ancak ülke bazında gelişme göstergesi kabul edilen verilerin ortaya konulduğu ve alanımızda önem taşıyan epidemiyolojik bağırsak parazitlerinin incelendiği iki çalışmaya yer vermekteyiz. Ayrıca günümüzde önemi gittikçe artan uyuz ve demodikozis ile ilgili iki makale de bulunmaktadır. Derleme makalelerimizde ise Toxoplasma gondii’nin genel özellikleri ve tanısı ile gelişen çalışma alanlarından olan mikroRNA’ların parazitoloji alanında kullanımını irdeleyen iki yazı bu sayımızda dikkatinize sunulmaktadır. Olgu sunumlarında ise ilginç bulacağınızı düşündüğümüz üzere dört farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

Dergimize gönderilen yazılarda SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör