Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):0-0

Bu özel sayımızı biri derleme niteliğinde olmak üzere 4 makale ile çıkarmaktayız. Makaleler, çeşitli nedenlerle yayınlanması gereken ikisi Toxoplasma ikisi de Ekinokokkoz ile ilgili olarak belirlenmiştir. Derleme makalemizde alveolar ekinokokkoz hakkında araştırmacıların gereksinim duyabileceği çok sayıda kaynağa da yer verilmiş olup yapılan çalışmalar özetlenmiştir.

Dergimize gönderilen yazılarda SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu indekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi’nin” bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör