Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2019;43(3):0-0

Bu sayımızı, yabancı araştırıcılardan gelen iki, ülkemizden gelen altı özgün araştırma makalesi ve üç olgu sunumu olmak üzere 11 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalar arasında; göçmen sorunu nedeniyle sıtma açısından önem kazanan Gaziantep ilimizde geçmiş yıllardaki sıtma durumunu inceleyen bir çalışmaya ve Ordu ilimizde su örneklerinde Blastocystis varlığını araştıran bir çalışmaya, kefal balıklarında görülen paraziter enfeksiyonu inceleyen bir çalışmaya ve Demodex hastalarında risk faktörlerini inceleyen bir çalışmaya yer verilmiştir.

Olgu sunumlarında ise yine ilginç bulacağınızı düşündüğümüz üç farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

Dergimize gönderilen yazılarda SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi’nin” bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör