Derleme

Echinococcus ve Suş Kavramı

  • Armağan ERDEM ÜTÜK
  • Sami ŞİMSEK

Gönderim Tarihi: 21.08.2007 Kabul Tarihi: 15.11.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):35-41

Hidatid hastalığı (ekinokokkozis) en önemli paraziter zoonozlardan biri olup bütün dünyada önemli bir halk sağlığı ve ekonomik problemdir. Echinococcus granulosus’un çeşitli genetik varyantları olup, gunümüzde yapılan mitokondriyal DNA sekansları neticesinde on farklı genetik yapı (G1-10 genotipleri) tanımlanmıştır. Echinococcus granulosus’daki genetik çeşitlilik yaşam döngüsünü, konak spesifitesini, gelişme hızını, antijenitesini, bulaşma dinamiklerini, kemoterapotik ajanlara karşı sensitivitesini ve patolojisini etkileyebilmektedir. Bu derlemede Echinococcus cinsindeki en son genetik karakterizasyonlar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus, suş