Özgün Araştırma

Eber Gölü (Afyon)’ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.)’ların Metazoon Parazitleri Üzerine Bir Araştırma

  • M. Oğuz ÖZTÜRK

Gönderim Tarihi: 19.01.2005 Kabul Tarihi: 18.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):204-210

Temmuz 2002-2003 tarihleri arasında yapılan çalışmayla, Eber Gölü (Afyon)’ndeki sazan (Cyprinus carpio L.)‘nın metazoon parazit faunası incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda Monogenea’ dan 2 tür (Gyrodactylus elegans, Dactylogyrus extensus) solungaç ve yüzgeçlerde; Digenea’dan 1 tür (Posthodiplostomum cuticola) yüzgeç ve deride; Sestoda’dan 1 tür (Bothriocephalus acheilognathi) bağırsakta ve Arthropoda’dan 1 tür (Argulus foliaceus) de deri, solungaç ve yüzgeçlerde bulunmuştur. Bu parazitlerin yoğunluk dağılımı ise şu şekildedir: 51 Sazanda 3456 adet Gyrodactylus elegans (67,1% enfeksiyon yüzdesi, 67.75±162.52 parazit/balık); 56 Sazan da 2980 adet Dactylogyrus extensus (73,6%, 53.21±52.95); 14 Sazanda 55 adet Posthodiplostomum cuticola (18,4%, 3.93±5.42); 33 Sazanda 1240 adet Bothriocephalus acheilognathi (43,4%, 37.55±53.98); 5 Sazanda 6 adet Argulus foliaceus (6,5%, 1.20±0.44).

Anahtar Kelimeler: Eber Gölü, Sazan, Cyprinus, Parazit