Olgu Sunumu

Eş Zamanlı Ciltaltı ve Akciğerin Kist Hidatik Hastalığı

10.5152/tpd.2017.4570

  • Kerem Karaarslan
  • Sedat Koçal
  • Tülin Durgun Yetim

Gönderim Tarihi: 23.10.2015 Kabul Tarihi: 22.11.2016 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):50-52

Kist hidatik hastalığı ülkemiz için hala endemik olma özelliğini taşıyan bir hastalıktır. En sık karaciğer, ikinci sıklıkla akciğerde görülmekle birlikte daha nadir olarak vücudun diğer kesimlerinde de görülebilmektedir. Bu olgumuzda sağ akciğer yerleşimli kist hidatik ile eş zamanlı olarak supklavikular bölgede cilt altına yerleşmiş kist hidatik olgusu sunulmuştur. Akciğerdeki kist için sağ minitorakotomi ile kistotomi ve kapitonaj uygulandı. Cilt altında lokalize kist tamamen eksize edildi. Histopatolojik olarak tanı teyit edildi. Vücutta karaciğer ve akciğer dışında lokalize kistik lezyonlar değerlendirilirken kist hidatik hastalığı her zaman akılda tutulmalıdır

Anahtar Kelimeler: Parazitik enfeksiyon, kistotomi, kist hidatik hastalığı