Özgün Araştırma

Durusu (Terkos) Gölü Çapak Balıkları (Abramis brama Linnaeus, 1758)’nın Metazoan Parazitleri

  • Emine KARATOY
  • Erhan SOYLU

Gönderim Tarihi: 24.01.2006 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):233-238

Bu çalışmada 2002 Haziran ve 2003 Mayıs tarihleri arasında Durusu (Terkos) Gölü’ndeki çapak balığı (Abramis brama Linnaeus, 1758)’nın metazoan parazitleri araştırıldı. Çalışma sırasında toplam olarak 67 çapak balığı incelenerek 64 tanesinde toplam olarak 10 parazit türü bulundu. Bunlar; Dactylogyrus sphyrna (Linstow, 1878) ve D. distinguendus (Nybelin, 1936) Monogenoidea, Caryophyllaeus laticeps (Pallas, 1781) Cestoidea, Tetracotyle sp, Diplostomum sp. ve Tylodelphys clavata (Nordmann, 1832) metacercariae Trematoda, Eustrongylides excisus (Jagerskiöld, 1909) Nematoda, Piscicola geometra (Linnaeus, 1758) Hirudinea, Mollusk glochidiası Bivalvia, Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) Crustacea’dur. A. brama’nın dominant parazitleri olarak Diplostomum sp., Dactylogyrus sphyrna ve D. distinguendus bulunmuştur. Diğer parazitlerin hem enfeksiyon yüzdeleri hem de enfeksiyon yoğunlukları yüksek değerde bulunmamıştır. Teşhis edilen tüm parazitler Durusu Gölü’ndeki A. brama’lar için yeni kayıtlardır. D. distinguendus Türkiye için ilk kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Durusu Gölü, Abramis brama, Metazoan Parazit