Özgün Araştırma

Doğum Kontrol Yöntemleri ile Trichomonasis Arasındaki İlişki

  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Sema KEÇELİ ÖZCAN
  • Gülseren YÜCESOY
  • Gülçin GACAR

Gönderim Tarihi: 02.07.2009 Kabul Tarihi: 14.09.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):266-269

Trichomaniasis, Trichomonas vaginalis (T. vaginalis)’ in yol açtığı cinsel temasla bulaşan bir hastalıktır. Bu çalışmada, farklı doğum kontrol metodlarıyla trichomaniasis arasındaki ilişki incelenmiştir. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine anormal vajinal akıntı şikayeti ile başvuran toplam 253 kadın (20-48 yaş arası) çalışmaya alınmıştır. T. vaginalis direkt ve Giemsa boyalı preparatların mikroskobik incelenmeleri sonucu tespit edilmiştir. Ayrıca hastalara, kullandıkları doğum kontrol metodları (rahim içi araç (RİA), dışarı boşalma, oral kontraseptif, prezervatif, enjeksiyon) ile ilgili bir anket formu uygulanmıştır. Toplam 253 kadının 22’sinde (%8,69) T. vaginalis saptanmıştır. T. vaginalis, doğum kontrol yöntemi olarak RIA kullanan 114 kadının 13’ünde (%14,70), dışarı boşalma yöntemini kullanan 34 kadının beşinde (%11,40), prezervatifle korunan 31 kadının üçünde (%9,67) ve hiçbir doğum kontrol metodu kullanmayan 46 hastanın birinde (%2,17) gözlenmiştir. Oral kontraseptif ve hormonal enjeksiyon kullanan kadınlarda ise T. vaginalis saptanamamıştır. Bu çalışmada; T. vaginalis’in RİA kullanan kadınlarda daha yüksek oranda saptanması, RİA’ın vajinal enfeksiyon riskini artırabilen bir faktör olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, doğum kontrol yöntemleri