Özgün Araştırma

Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı İllerinde Bulunan Sığırlarda Neospora caninum’un Araştırılması

  • Münir AKTAŞ
  • Cem Ecmel ŞAKİ
  • Kürşat ALTAY
  • Sami ŞİMŞEK
  • Armağan Erdem ÜTÜK
  • Ergün KÖROĞLU
  • Nazir DUMANLI

Gönderim Tarihi: 14.01.2005 Kabul Tarihi: 14.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):22-25

Bu çalışma Ocak 2003 – Haziran 2004 tarihlerinde Elazığ, Malatya, Muş ve Bingöl illerinde sığırlarda Neospora caninum’un araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla değişik yaş ve ırkta toplam 513 sığır ile atık yaptığı belirlenen 32 inekten kan örnekleri alınmış ve serumları çıkarılmıştır. Bu serumlarda enzim-linked immunosorbent assay (ELİSA) testi ile N. caninum’a karşı şekillenen antikorlar araştırılmıştır. Serumların işlenmesinde ticari competitiv ELİSA (cELİSA) kiti (VMRD, Inc., Veterinary Medical Research and Development, Pulman, WA, USA. Product Code 5NO5.20) kullanılmıştır. ELİSA testi ile N. caninum antikorları yönünden muayene edilen 513 sığırın 36 (% 7,01)’sı seropozitif bulunmuştur. Seropozitiflik oranının Elazığ’da %15, Malatya’da %4, Muş’ta %4,86 ve Bingöl’de %4,69 olduğu belirlenmiştir. Atık yapan ineklerdeki seropozitiflik oranı ise %3,12 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Neospora caninum, Sığır, Doğu Anadolu