Özgün Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2003-2004 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Selma USLUCA
  • Gülter YALÇIN
  • Leyla ÖVER
  • Sema TUNCAY
  • Serap ŞAHİN
  • Tonay İNCEBOZ
  • Ümit AKSOY

Gönderim Tarihi: 15.12.2005 Kabul Tarihi: 28.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):308-312

Ocak 2003-Aralık 2004 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Koproparazitoloji Laboratuvarı’na çeşitli gastrointestinal yakınmalarla başvuran toplam 7712 hastaya ait verilerin retrospektif değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm hastalara ait dışkı örnekleri nativ-lugol inceleme yöntemi sonrası parasep dışkı konsantrasyon tüpü ile çöktürme ve trikrom boyama yöntemleri ile incelenmiştir. Başvuran olguların 495’inde (%6,41) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Bu oranın bağırsak parazitlerine göre dağılımı şöyledir: Blastocystis hominis 218 (%44,04), diğer amipler 108 (%21,82), Giardia intestinalis 82 (%16,57), Enterobius vermicularis 50 (%10,10), Entamoeba histolytica 17 (%3,43) ve nadir görülen diğer parazitler 20 (%4,04). Bu çalışma sonuçları Türkiye’nin batı bölgesindeki illerle benzerlik göstermektedir ve bağırsak parazit enfeksiyonlarının halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, tanı