Özgün Araştırma

Doğal Enfekte Kedilerde Toxocara cati’ye Artemisia absinthium’un Etkisi

10.5152/tpd.2011.03

  • Kader Yıldız
  • Mehmet Başalan
  • Özkan Duru
  • Sami Gökpınar

Gönderim Tarihi: 21.12.2010 Kabul Tarihi: 15.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):10-14

Amaç:

Bu çalışmada Toxocara cati ile doğal enfekte kedilere Artemisia absinthum ekstresinin etkinliğini ile in vitro ortamda T.cati yumurtasındaki embriyonik gelişime etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Artemisia absinthum ekstresi kedilere 300 mg/kg (Grup 1) ve 600 mg/kg (Grup 2) dozda ağızdan verilmiştir. Ekstre günde bir kez olacak biçimde 7 gün süreyle uygulanmıştır. Kedilerin dışkıları tedavi öncesinde, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında makroskobik ve doymuş tuzlu su flotasyon yöntemi ile mikroskobik olarak incelenmiştir. Ekstre verilmesi bittikten sonraki 8 gün süreyle dışkı incelenmiştir. Dışkı yumurta sayısındaki değişim McMaster tekniği kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular:

Deneme gruplarındaki kedilerde gram dışkıdaki yumurta sayısının dereceli olarak azaldığı gözlenmiştir. Tedavi esnasında kedilerde ALT, AST, ALP, üre ve kreatinin aktivitelerinin fizyolojik değerler arasında olduğu belirlenmiştir. A.abstinhum ile yapılan in vitro denemelerde tüm gruplarda (tedavi ve kontrol) T.cati yumurtaları içindeki embriyonik gelişimin benzer olduğu gözlenmiştir. A.absinthum ekstresi in vitro ortamda larva gelişimini engellemediği belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu bitki ekstresi gelecekte parazit hastalıkalrının tedavisi için bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Antiparazitik etki, Artemisia absinthum, kedi, Toxocara cati