Olgu Sunumu

Dünyada İlk Kez Bir Kazda Sarcophaga spp. Larvaları Tarafından Oluşturulan Otomyiazis Olgusu

10.5152/tpd.2014.3591

  • Osman Selçuk Aldemir
  • Emrah Şimşek
  • Adnan Ayan

Gönderim Tarihi: 07.04.2014 Kabul Tarihi: 09.04.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):211-213

Yaklaşık 3 aylık bir kazın sağ kulağında otomyiazis saptanmıştır. Yirmi üç larva meatus acusticus externusta, 2 tanesi ise deri altında olmak üzere toplam 25 larvaya rastlanılmıştır. Bu larvalar bulundukları yerlerden toplandıktan sonra ağız parçaları ve posterior stigmalar disekte edilmiştir. Myiasis bölgesinden elde edilen larvaların mikroskobik incelenmesi sonucu Sarcophaga spp. 3. dönem larva oldukları saptanmıştır. Kazlarda Sarcophaga spp. larvaları tarafından oluşturulan otomyiazis olgusu Dünyada ilk kez bildirilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 211-3)

Anahtar Kelimeler: Sarcophaga spp, otomyiazis, kaz