Özgün Araştırma

Dictyocaulus filaria’nın Taramalı Elektron Mikroskobik İncelenmesi

  • Kader YILDIZ
  • Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

Gönderim Tarihi: 07.10.2004 Kabul Tarihi: 28.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):47-49

Bu çalışmada koyunların paraziter bronkopnömoni etkenleri arasında yer alan Dictyocaulus filaria taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Trichostrongyloidea üst ailesinde yer alan bu parazitin ağız açıklığının yuvarlak ve küçük, ağzı çevreleyen dudakların ise belirgin olmadığı görülmüştür. Dişi ve erkek parazitlerin ön uç yapısında bir farklılık görülmemiştir. Arka ucu konik olarak sonlanan dişi parazitin yarık şeklinde anüsü ve postanal papili, erkek parazitin bursa kopulatrikste spikülümleri ve kloakası izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dictyocaulus filaria, taramalı elektron mikroskobu