Derleme

Dicrocoeliosis Epidemiyolojisinde Kara Salyangozlarının Önemi

10.5152/tpd.2017.5177

  • Gözde Gürelli

Gönderim Tarihi: 01.12.2016 Kabul Tarihi: 19.06.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):169-172

Dicrocoeliosis, küçük karaciğer kelebeği Dicrocoelium spp. (Trematoda, Dicrocoeliidae)’ nin geviş getiren hayvanlar ve insan da dahil diğer bir çok hayvan türünün safra kanallarında ve safra kesesinde parazitlenmesiyle sebep olduğu helminthosis bir hastalıktır. Dicrocoelium’un biyolojik yaşam döngüsünde, kara salyangozları birinci ve karıncalar ikinci ara konak olarak görev yaparlar. Kara salyangozlarının hepatopankreaslarında sporosist ve serkarya larval safhaları, karıncaların abdomen ve beyinlerinde metaserkarya larval safhası yaşamaktadır. Türkiye’de bu parazite birinci ara konaklık yapan kara salyangozları Helicopsis derbentina, H. protea, H. krynickii, Cernuella virgata, Trochoidea pyramidata, Cochicella acuta, Monacha carthusiana, Helicella candicans, Helix aspersa, H. lucorum ve Chondrus tournefortianus’tur. Özellikle geviş getiren hayvanlarda yaygın olan bu parazitik hastalık, karaciğeri etkileyerek hayvanlarda kilo kaybına ve süt üretiminin azalmasına neden olabilmektedir. Kurak habitatların genişlemesi ve parazitin antihelmintik ilaçlara direnç kazanması nedeniyle dicrocoeliosis kayıtları artmaktadır. Bu çalışma Dicrocoelium’un epidemiyolojisi ve kontrol yöntemleri ile ilgili bilgiler içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dicrocoeliosis, Dicrocoelium, Kara salyangozu, Epidemiyoloji