Olgu Sunumu

Dev Böbrek Kistik Ekinokok Hastalığı: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2013.16

  • Cavit Ceylan
  • Öner Odabaş
  • T. Ahmet Serel
  • Özkan Baytok
  • Tülay Temuçin

Gönderim Tarihi: 03.07.2011 Kabul Tarihi: 28.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):61-63

Ekinokokkosis dünyanın pek çok yerinde endemiktir. Ekinokokkosis, insan vücudunun pek çok yerinde görülebilmesine rağmen izole böbrek tutulumu nadir olup vakaların yalnızca %2-4’ünde görülebilir. Renal ekinokokkosis hastalığının tanısını koyduracak spesifik klinik semptom ya da bulgu yoktur. Rutin kan testleri eozinofili dışında normaldir ki bu bulgu vakaların %20’sinde bulunur. Radyolojik çalışmalar preoperatif tanıda önemli bir yer tutmaktadır. Ama intravenöz pyelografi ya da direkt ürografide spesifik bir bulgu yoktur. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide ekinokokkosise ait her zaman spesifik bir bulgu olmayabilir. Ekinokokkosis hastalığı özellikle endemik olan ülkelerde solid organlarda ya da diğer anatomik yerlerdeki kistik lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Biz bu vakada nefrektomi ile tedavisini yaptığımız, komplike kisti taklit eden izole dev renal kistik ekinokokkosisli bir hastayı sunduk. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 61-3)

Anahtar Kelimeler: Dev kistik ekinokok, renal kist, nefrektomi